وب نوشت های مسعود عابدینی

آموزش ریاضیات تجربی

امروزه علاقه شدید دانش آموزان و داوطلبان برای ورود به دانشگاه و مقاطع تحصیلی بالاتر باعث گردیده تا آموزش ریاضیات  تجربی از هدف اصلی خود که بکارگیری فکر و اندیشه است خارج شده و به حفظ کردن یک سری قاعده و فرمول و نکته و تکنیک بیانجامد. اما تجربه نشان داده که این روش هرگز پاسخگوی مناسبی در مواجهه با سوالات مفهومی کنکور(که هر ساله مفهومی تر نیز می شود) و درک بطن آموزش ریاضیات تجربی نمی باشد. در فرآیند رشد و بالندگی سواد ریاضی جامعه دانش آموزی و دانشجویی، آرمان ما بر این باور تمرکز یافته است که دانش آموزان و دانشجویان شایسته و با استعداد، با بهره گیری از امکانات مناسب از جمله: DVD آموزشی، کلاسهای حضوری، کلاسهای آنلاین، جزوات آموزشی پتانسیلهای خود را به فعلیت نزدیکتر کنند. رهنمون شدن داوطلبان کنکور به راه و طریق درست یادگیری، سیاست راهبردی ای است که حرکت آتی خود را بر محور آن برنامه ریزی کرده ایم. این استراتژی به موفقیت ما در زمینه دست یابی به استاندارد های ممتاز آموزشی در افق های آینده نزدیک منجر خواهد شد. با عنایت بر این منظر راه های سنگلاخ را برای رسیدن جوانان پر استعداد این مرز و بوم یه مسیرهای علمی و آموزشی می پیماییم و دراین گذر به استعانت از درگاه ایزد پاک و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری قناعت نموده ایم.

آموزش ریاضیات تجربی

  • ۹۵/۰۱/۲۴
  • علی علیزاده

آموزش ریاضیات تجربی